Veivedlikehold sommer og vinter

 

Vi leverer mange typer tjenester innen veivedlikehold; disse varierer etter årstid.

Sommer

 

- høvling av grusveger

- salting av grusveger med tallerkenspreder og befuktning

- grusing av veger

- utskifting av stikkrenner. VI HAR GODE PRISER PÅ RØR!

Vinter

 

Brøyting:

Vi brøyter fylkesveger, kommunale veger, private veger, parkeringsplasser, industri/nærings eiendommer og sentrums områder.

 

Utstyr som benyttes er:

Lastebil med plog

Traktor med plog

Traktor med fres

Traktor med vike plog

Hjullaster med klappvinge

Traktor på 390 hk, med frontmontert Tokvam Monster 2 trins fres

Bortkjøring av snø i sentrumsområder og nærings områder.

 

Strøing av fylkesveger, 

kommunale veger, parkeringsplasser,industri/næringstomter og gangveger.

Utstyr som benyttes:

Traktorer med bakmontert og frontmontert strøkasser (3,5 m3)

Lastebil med tallerkenspreder (9 m3)

 

Is- og snøhøvling, graving av kjøving. Veg høvel, Volvo G726B 6x6, 21 tonn.

Hjul maskin, Volvo EW160/180C

 

Tining av stikkrenner for kommuner og private.

Bassø stimekjel. 

 

Opptaking/brøyting av veger og fjellveger. Fendt 939 med frontmontert tokvam monster 2 trins fres.

 

- tining av stikkrenner

- oppbrøyting av veger

- snøbrøyting

- strøing

- is- og snøhøvling