Vårt mål er at Vegnettet skal framstå på en slik måte at framkommelighet, sikkerhet, miljø og service ivaretas.


Hvis det skulle være noen spørsmål vedrørende driften av vegnettet – ta kontakt med veitrafikksentralen.

 

Denne er bemannet 24 timer i døgnet.

 

Det er våre veivoktere som overvåker veinettet og dermed vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe.