Ledige stillinger:

For snarlig tiltredelse søker vi etter:

FORMANN:


Stian Brenden Maskinservice AS vil styrke staben med flere mellomledere og søker dermed etter dyktige Formenn.
 

Ansvarsområder:

 • God forståelse av planlegging både av prosjektet og ressursbruk

 • Følge opp den daglige driften på prosjekt

 • Være «bindeleddet» mellom KS HMS ansvarlig og de ansatte ute.

 • Kontroll av sjekklister fra arbeidsoperasjoner-kvalitetssikring.

 • Bestillinger av daglig driftsmateriell.

 • Koordinering av underentreprenører i prosjekt.

 • Fokus på god kvalitet og HMS prosjektet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning/erfaring innen anleggsarbeider.

 • Selvstendig og handlekraftig.

 • Resultatorientert og har fokus på optimal drift.

 • God arbeidskapasitet og stå på-vilje.

 • Har forståelse for god HMS og kvalitet.

 • Økonomiforståelse.

 


For mer informasjon om stillingen kontakt daglig leder Stian Brenden på tlf 95816727 eller prosjektleder
Endre Solberg på tlf 93221374.
Søknad med CV sendes til
stian@sb-maskin.no
 
Søknadsfrist: Snarest!