Pågående prosjekter

VA Furusjøen, Kvamsfjellet

Stian Brenden Maskinservice AS er nå godt i gang med VA Furusjøen.

Vi startet arbeidene på Rondgård ved Vålåsjøen og har nå jobbet oss mot parkering i Vassmillom. Vi jobber også oppover baki Haugsetra og her er det en del fjell, så vi utfører sprengningsarbeider på stedet.

Alt av rør til vann og avløp vi legger er utført i PE helsveiste rør, samtidig legger vi med fiber bort til hyttene som kobler seg på anlegget.

Stikkledninger fra hovedtraseen legges noe grunnere og utføres med Isotermledninger (Elvestadkabel) som har medtrekt varmekabel.

Etter påsken blir det en del aktivitet mellom Vassmillom og Kvamvika.

Vi vil også fortsette arbeidene fra Vassmillom og oppover bak Haugsetra. Her vil det bli en god del sprengning siden det er fjell i dagen flere steder.

 

Takk for at dere respekter vårt anlegg.

Gå ikke unødig der vi holder på med arbeidene og husk å få øyekontakt med maskinførere før dere går/kjører forbi dem.

 

God påske

© 2020 Stian Brenden Maskinservice AS. All rights reserved. Web-utvikling og design av U2pia.