Grunnarbeid

 

- hyttetomter

- hustomter

- industritomter

- veibygging

- gang og sykkelvei

Anlegg

 

Entrepenørfirmaet Stian Brenden Maskinservice AS har en bred og allsidig kompetanse innen anlegg og transport

VA

 

- vann og avløp

- infiltrasjonsanlegg

 

Knusing

 

Vi har egne grustak på følgende steder: 

- Dovreskogen: Rydøla Grustak

- Otta: Ny Sandbu

- Nedre Heidal: Tommas Stebergløkken

 

 

 

Riving og Miljøsanering

 

- riving av trehus

- riving av betonghus og konstruksjoner

 

LEIEKNUSING:

- Grovknusing: METSO Nordberg 105  
  m/sikt

- Finknusing: Svedala S200 skogsmulle